Birthday Attack

Birthday attack er en metode til at hacke kryptografiske algoritmer gennem sammenfald i hashfunktioner. Metoden tager udgangspunkt i fødselsdagsparadokset som beskriver hvordan sandsynligheden for at 2 personer deler samme fødselsdag er meget højere end man forventer. F.eks. vil en gruppe på 23 mennesker have en sandsynlighed på 50%.  Tilsvarende er sandsynligheden for at opdage en kollision blandt hashfunktionerne meget højere end forventet, hvilket gør det muligt for en hacker at finde matchende fragmenter ved hjælp af færre iterationer.