Cloud

Cloud computing er en teknologi hvor hardware og software lægges i et datacenter, og tilgås over internettet.

Cloud computing gør det muligt for udbydere at tilbyde deres ydelser som en service. Både hardware og software er placeret i store datacentre, og brugerne kan så abonnere på en service og tilgå mail, filer, databaser og andre ydelser fra enhver computer, blot den er tilsluttet internettet.   

Typisk betaler kunderne kun for den service de bruger, f.eks. pr. bruger/md, og det er dermed et både skalerbart og økonomisk attraktivt alternativ til at købe egen hardware og software og installere det i eget serverrum. 

Mange af de store tech-giganter tilbyder deres services i clouden. F.eks. har Microsoft Office365 og Azure, Google deres G Suite og google cloud. 

 

Nogle af fordelene med Cloud er: 

  • Man skal ikke selv installere opdateringer, systemet er altid opdateret til seneste nye version 
  • Man skal ikke købe fysisk hardware 
  • Man skal ikke bruge strøm og køling 
  • Man kan tilgå det fra hele verden. 

 

 Cloud computing kan groft opdeles i 3 forskellige ydelser:  

  1. IaaS (Infrastructureas a Service)  Hardware, som bliver hostet og vedligeholdt af en udbyder, som stiller hardwaren til rådighed for kunderne. Kunderne betaler så for brugen.  
  2. SaaS (Software as a Service) - Udbyderen hoster software på deres egen infrastruktur, og stiller så softwaren eller en kombination af flere stykker software pakket sammen som en ydelse, til rådighed for kunderne der så betaler for brugen. 
  3. PaaS Platform as a service. 

Beakon Cloud

Alle Beakons ydelser, bortset fra rådgivning, er cloud computing.

Naturligvis skal I have en fysisk firewall ud at stå på jeres kontor, og I skal også have applikationer installeret på jeres PC, men de kan administreres alle steder fra.