p>

DMZ

DMZ (demilitarized zone) er en del at et LAN der kan tilgås fra internettet, men isoleret fra resten af det lokale netværk. Uagtet at det er en del af firmaets lokale netværk er en DMZ-zone et usikkert område, og anvendes typisk til webservere og eksterne filservere. Det beskyttede LAN kan kommunikere med servererne i DMZ-zonen gennem en firewall.