Hacker

En Hacker ”hacker” i et forsøg på at få uautoriseret adgang til og kontrol over en computer, en social profil eller et datanetværk til et ulovligt formål.

En hacker må formodes at være smarte og dygtige IT-professionelle, da det ofte kræver væsentligt større ekspertise at omgå sikkerhedssystemer end at udvikle demHackere er ikke let at “putte I kasser” men i IT-Sikkerhedsbranchen kalder vi dem for White hats, Black hats og Grey hats.  

White hat hackere er ofte ansat af IT-sikkerhedshuse til at prøve at omgå egne systemer, og dermed gøre dem mere sikre, de kaldes også med et populært ord en etisk hacker. 

Black hat hackere hacker for at overtage kontrollen med fremmede systemer for personlig vinding. De kan ødelægge systemer, stjæle adgangskoder og personoplysninger med henblik på anden kriminalitet, eller fratage de legitime brugere adgangen til filer og systemer med henblik på at modtage betaling for at frigive adgangen igen. De får adgang ved at finde sikkerhedshuller og sårbarheder i systemerne. De bliver også omtalt som Crackers i stedet for hacker. 

Grey hat hackers er ofte nysgerrige som forsøger at finde sikkerhedshuller I systemerne, med til forskel fra Black hat hackere fortæller de omverdenen eller administratoren af systemet om de opdagede svagheder. 

Hacking er ulovligt, og er omfattet af straffelovens §263 med alt fra bøde, og under skærpede omstændigheder, fængsel op til 6 år.  

Beakon IT-Sikkerhed

Beakons IT-Sikkerhedssystemer har netop til formål at forhindre uautoriseret adgang til data og systemer. Vores IT-sikkerhedsløsning kommer rundt om alle de store sikkerhedsudfordringer, dækker det vigtigste, og kan implementeres med kort varsel.