IEEE 802.1x

En standard der beskriver autorisationsprocessen for adgangsrettigheder i moderne netværkssystemer. IEEE 802.1x specifikationen foreskriver at en bruger der ikke består autorisationsprocessen ikke kan få adgang. Standarden er udviklet og supporteret af  Electrical and Electronics Engineers (IEEE).