Machine Learning

Machine Learning er betegnelsen for den komplicerede udnyttelse af statistiske modeller, algoritmer og dataanalyser som software benytter til at træffe beslutninger, uden helt specifikke instruktioner. Machine Learning er tæt forbundet med Artificial intelligence (AI) som er efterligningen af den menneskelige indlæring og deduktion.

Machine Learning er brugt i mange af de førende producenters IT-Sikkerhedsprodukter, og gør dem i stand til at opdage malware, før at den er blevet identificeret og lagt i en malwaredatabase. Den kigger efter anormal adfærd, det kunne f.eks. være hvis man åbner et word dokument, og dokumentet lige pludselig sender en mail.  

 (Se Malware) 

Beakon machine learning

Beakon benytter nogle af de ledende producenter på markedet indenfor IT-sikkerhed, og de har alle sammen en eller anden form for machine learning i deres produkter til at finde ondsindet kode eller anormal adfærd.