Rådgivining

IT-sikkerhed er meget mere end bare teknologi. Faktisk er rådgivning fundamentet! Rådgivning tilsikrer at man som virksomhed overholder lovgivningen, ikke overkøber og man får det der passer præcis til ens forretning.

Vores erfaring er, at mange virksomheder har købt IT-sikkerhed pga. frygt, typisk af deres normale IT-leverandør, der blot har tilføjet en ekstra menu på deres hjemmeside, IT-sikkerhed. Det er vigtigt at man tager IT-sikkerhed og implementering af dette seriøst, ellers kan de penge man bruger på det være spildt på noget, der ikke rigtigt kommer til at virke.

GDPR assessment

Hvad er GDPR, og hvorfor er GDPR vigtigt?

GDPR står for ”General Data Protection Regulation”, på dansk”per- sondataloven”. Det er en EU-forordning, som vedrører beskyttelse af personoplysninger og de rettigheder, som enkeltpersoner har til deres egne oplysninger. Hensigten er at forbrugerne får bedre kontrol over de data, virksomhederne ligger inde med.

Beakons konsulenter kan rådgive jer processen for at overholde GDPR. Gennem interview og analyse gennemgår vi jeres eksis- terende processer for behandling af personoplysninger. Bea- kon udarbejder en rapport som giver et overblik over den nu- værende situation, og hvilke tiltag der bør gøres for at efterleve persondatalovgivningen.

Løsning

Man kan desværre ikke beskytte sig 100% mod indtrængen, da de mest målrettede hackere altid vil kunne finde vej ind, hvis de vil. Det handler derfor om at gøre det så svært for dem som muligt. Det kan man gøre ved at vurdere risikobilledet og ved at se på virksomhedens individuelle sikkerhedsbehov.

Når man skal vælge sikkerhedsprodukt til sin virksomhed, er der flere ting, man bør sikre sig, at produktet beskytter imod.

IT-sikkerhedsanalyse

Hvor skal man starte henne, og hvad er det her IT-sikkerhed for noget, hvad har det af betydning for os. Ud fra et interviewbaseret forhør laver vi en sikkerhedsanalyse af jeres virksomhed, der går i dybden med, hvor I er og hvor I bør være. Det tager udgangspunkt i den branche I er i, og derfor også det trusselsbillede I står overfor, så I ikke kommer til at skyde gråspurve med kanoner.

Beredskabsplaner

Formålet med en beredskabsplan er at have en plan klar der sikrer fort- sat drift af de it-ydelser, som virksomheder i dag er afhængige af for at kunne fungere og være konkurrencedygtige. Vores konsulenter hjælper jer med at udarbejde en konkret plan som anviser hvad I skal I gøre, når uheldet er ude, og I er ramt af en IT-sikkerhedshændelse. Det kan vi hjælpe med. Vi sørger for – på et sprog alle forstår – at lave en opskrift/ kørebog for, hvad I skal gøre.

Uddannelse af medarbejdere (awareness)

Dine medarbejdere er ofte organisationernes svageste led, når det kom- mer til it-sikkerhed, dette er ikke bevidst, vi danskere er høflige af natur, så vi vil gerne hjælpe. Vi laver en undervisning af jeres medarbejdere, så de lærer, hvordan man skal navigere opmærksomt og ansvarligt både på internettet men også når man modtager en e-mail. Undervisning er ofte den bedste og billigste forbedring af IT-Sikkerhedsniveauet.

Risikovurdering

Med en risikovurdering kigger vi i dybden på dette område for jeres virksomhed, netop hvad I er sårbare overfor, hvad kan ramme jer, hvad er risikoen for, I bliver ramt, hvad sandsynligheden er for et angreb, og hvilke konsekvenser det har for organisationen.

It-sikkerhedshåndbog

Det er vigtigt at have en IT-sikkerhedshåndbog på lige fod med en personalepolitik. IT-sikkerhedshåndbogen indeholder ledelsens holdning til IT-Sikkerhed, og de regler og procedurer som er gældende for virk- somheden. Vores konsulenter hjælper jer med udarbejdelsen, og tager udgangspunkt iISO 27001/27002.